Actualització de la nostra política de protecció de dades


ET RECORDEM QUÈ:

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LES CORTS estem tractant les teves dades personals o no i a accedir a les teves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o a sol·licitar la supressió quan, per exemple, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides. En determinades circumstàncies podràs sol·licitar la limitació del tractament i només conservarem les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies podràs oposar-te al tractament de les teves dades personals i l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT DE LES CORTS deixarà de tractar-les llevat que existeixin motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possible reclamacions.
Pots exercir els teus drets mitjançant escrit a les formes de contacte que apareixen a l'inici del text.
Tanmateix, tens dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades a través del seu portal http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php